Categori Cynnyrch

 • Bwyd Cath
 • Sbwriel Cat a Chyflenwadau
 • Bwyd Ci
 • Cyflenwadau Cŵn

Amdanom ni

Mira anifeiliaid anwes bwyd Co., Ltd.yn ymwneud yn bennaf â gweithgynhyrchu a gwerthu bwyd ci, bwyd cathod, bwyd anifeiliaid anwes ac allforio cyflenwadau anifeiliaid anwes.Mae'n cydweithredu ag un sylfaen cynhyrchu bwyd anifeiliaid anwes mawr o Tsieina a sefydlwyd yn 2017 i ymgymryd â busnes cynhyrchu bwyd anifeiliaid anwes wedi'i addasu.Mae gan y ffatri amrywiaeth o linellau cynhyrchu bwyd anifeiliaid anwes i ddiwallu anghenion cynnyrch amrywiol cwsmeriaid.Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau wedi'u haddasu, megis fformwleiddiadau amrywiol, blasau, anghenion maethol amrywiol a gwahanol fformatau pecynnu.Mae'r prif gynhyrchion yn cwmpasu dau gategori o fwyd ci a bwyd cath, sy'n cynnwys danteithion anifeiliaid anwes, rhewi bwyd anifeiliaid anwes sych, bwyd gwlyb, bwyd sych a chynhyrchion eraill.

Canolfan Gofal Anifeiliaid Anwes

 • Y canllaw dewis bwyd ci mwyaf cyflawn, peidiwch â'i golli!

  Mae yna lawer o fathau o fwyd ci ar y farchnad, ac efallai na fydd perchnogion newydd yn gallu dewis bwyd ci sy'n addas ar gyfer eu ci mewn amser byr.Os ydych chi'n ei brynu'n achlysurol, rydych chi'n ofni na fydd yn addas i'ch ci;os dewiswch yn ofalus, mae yna lawer o fathau o fwyd ci, felly pa mor union ...

 • Syniadau ar gyfer dewis bwyd cath

  A. Pam na ddylai'r cynnwys grawn mewn bwyd cathod fod yn rhy uchel?Mae cathod sy'n bwyta gormod o rawn yn fwy tebygol o ddatblygu diabetes a gordewdra.Gyda digon o brotein a braster yn y diet dyddiol, nid oes angen carbohydradau ar gathod i oroesi'n iach.Ond mae'r bwyd sych cyfartalog ar y farchnad yn aml yn cynnwys llawer ...

 • Sut i ddewis bwyd cath

  1. Cyn prynu bwyd cath, ystyriwch oedran, rhyw a chyflwr corfforol y gath.A. Os yw'r gath yn gymharol denau: dewiswch fwyd cath gyda phrotein a braster uchel (ond nid y tu hwnt i'r ystod).B. Os yw'r gath yn gymharol ordew: rheolwch faint bwydo'r gath yn llym, a pheidiwch â bwyta ...

 • Sut i fwydo cathod a sut i ddewis bwyd cathod?

  Mae cathod yn gigysyddion, cofiwch beidio â'u bwydo'n ddiwahân 1. Peidiwch â bwydo siocled, bydd yn achosi gwenwyno acíwt oherwydd cydrannau theobromine a chaffein;2. Peidiwch â bwydo llaeth, bydd yn achosi dolur rhydd a hyd yn oed marwolaeth mewn achosion difrifol;3. Ceisiwch fwydo bwyd cath gyda chymhareb gytbwys i sicrhau t...

Ar gyfer ymholiadau am ein cynnyrch neu restr brisiau, gadewch eich e-bost atom a byddwn yn cysylltu â chi o fewn 24 awr.
Ymholiad Am Rhestr Brisiau