Newyddion

 • Peidiwch â thrafferthu!A yw'n well i gathod fwyta bwyd gwlyb neu fwyd sych?

  A ddylai fy nghath fwyta bwyd cath wlyb neu fwyd cath sych?Mae'n ymddangos bod llawer o swyddogion rhawio cachu wedi cael trafferth ag ef.Mewn gwirionedd, p'un a yw'n fwyd cath gwlyb neu fwyd cath sych, cyn belled â'i fod yn rheolaidd, gellir ei ddefnyddio'n gyffredinol ar gyfer Cathod yn darparu maetholion hanfodol.Felly, mae'r...
  Darllen mwy
 • Pet dog food and cat food manufacturer China factory

  Gwneuthurwr bwyd ci anwes a bwyd cath Tsieina ffatri

  Cyfanwerthu a manwerthu uniongyrchol ffatri.Bwyd cŵn anifeiliaid anwes, bwyd cathod, rydym yn chwilio am asiantau rhanbarthol yn y byd.Mae Mira Pet Food co., Ltd yn bennaf yn cynhyrchu bwyd tun, bwyd wedi'i rewi-sychu, selsig ham, danteithion anifeiliaid anwes, ac ati Gweithdy aseptig, cynhwysion, cyfran uchel o gig ffres ...
  Darllen mwy
 • Y canllaw dewis bwyd cŵn mwyaf cyflawn, peidiwch â'i golli!

  Mae yna lawer o fathau o fwyd ci ar y farchnad, ac efallai na fydd perchnogion newydd yn gallu dewis bwyd ci sy'n addas ar gyfer eu ci mewn amser byr.Os ydych chi'n ei brynu'n achlysurol, rydych chi'n ofni na fydd yn addas i'ch ci;os dewiswch yn ofalus, mae yna lawer o fathau o fwyd ci, felly pa mor union ...
  Darllen mwy
 • Syniadau ar gyfer dewis bwyd cath

  A. Pam na ddylai'r cynnwys grawn mewn bwyd cathod fod yn rhy uchel?Mae cathod sy'n bwyta gormod o rawn yn fwy tebygol o ddatblygu diabetes a gordewdra.Gyda digon o brotein a braster yn y diet dyddiol, nid oes angen carbohydradau ar gathod i oroesi'n iach.Ond mae'r bwyd sych cyffredin ar y farchnad yn aml yn cynnwys llawer ...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis bwyd cath

  1. Cyn prynu bwyd cath, ystyriwch oedran, rhyw a chyflwr corfforol y gath.A. Os yw'r gath yn gymharol denau: dewiswch fwyd cath gyda phrotein a braster uchel (ond nid y tu hwnt i'r ystod).B. Os yw'r gath yn gymharol ordew: rheolwch faint bwydo'r gath yn llym, a pheidiwch â bwyta ...
  Darllen mwy
 • Sut i fwydo cathod a sut i ddewis bwyd cathod?

  Mae cathod yn gigysyddion, cofiwch beidio â'u bwydo'n ddiwahân 1. Peidiwch â bwydo siocled, bydd yn achosi gwenwyno acíwt oherwydd cydrannau theobromine a chaffein;2. Peidiwch â bwydo llaeth, bydd yn achosi dolur rhydd a hyd yn oed marwolaeth mewn achosion difrifol;3. Ceisiwch fwydo bwyd cath gyda chymhareb gytbwys i sicrhau t...
  Darllen mwy